Startpagina.

Japan algemeen
Japan
Japanse gedragregels
Leven in Japan
Japanse taal
Japanse keuken
Bezienswaardigheden

Japanse tuinen

Inleiding en geschiedenis
Typen en kenmerken
Tuinen in Japan
Japanse tuin aanleggen
Tuinbonsai
Bonsai

 

De Japanse taal.


Spreek je ook een woordje Japans?

  Omdat het onmogelijk is om de Japanse taal op een betrekkelijk korte tijd onder de knie te krijgen ontwikkelde men een methode om dit proces te versnellen. Dit noemt men de Hepburnweergave; welke een afgesproken methode is om Japanse klanken met onze letters weer te geven.

Klinkers met een ^ er boven worden tweemaal zolang aangehouden. Verder heeft men in de Japanse taal ook geen 'g'; dus als er een 'g' staat in de fonetische uitspraak, spreek die dan uit als de 'g' van het Engelse 'garden'. De 'oe' in de fonetische lijst wordt meestal heel kort en nauwelijks hoorbaar uitgesproken.

Japanse
schrijfwijze volgens het Hepburnsysteem

Fonetische uitspraak

Betekenis

konnichiha konnietsjie wa goedendag (middag)
ohay˘ gozaimasu ohajoo gozaimas goedemorgen
konbanha konbanwa goedenavond
oyasumi nasai oyasumi nasai goede nacht
say˘nara sajoonara dag (bij afscheid)
io hoj he!, hoi! (informeel)
moshi moshi mosji mosji hallo (aan de telefoon)
hai ; un haj ja ; ja (informeel)
ie ; u~n ie-e nee ; nee (informeel)
d˘zo doozo alstublieft (bij iets geven bijv.)
d˘mo doomo dank u wel
d˘mo arigat˘ doomo arigatoo dank u wel (iets beleefder)
d˘mo arigat˘ gozaimasu doomo arigatoo gozaimas dank u wel (nog iets beleefder)
sumimasen soemimasen neem me niet kwalijk, pardon
d˘ itashimashite doo ietasjiemashjte geen dank
dochira he? dojira e lett. waar ga je heen?
hisashiburi jisasjiburi dat is lang geleden, lang niet gezien
irasshaimase irassjaimase welkom
o genki desu ka ogenkie des ka hoe gaat het er mee?
genki desu anata wa genkie des anata wa goed, en met jou
watashi mo genki desu watasjie mo genkie des met mij gaat het ook goed
mata ne mata ne tot ziens
genki dene genkie dene het ga je goed
watashi no namae ha [naam] desu watasjie no namae wa [naam] des mijn naam is....
hai wakarimasu haj wakariemas ja, ik begrijp het
ittadakimasu ittadakimas eet smakelijk
ky˘ kjoo vandaag
kin˘ kienoo gisteren
ashita asjta(i is nauwelijks hoorbaar) morgen
asa asa ochtend
konshű konsjoe deze week
senshű sensjoe verleden week
raishű rajsjoe volgende week
kongetsu kongetsoe deze maand
kotoshi kotosjie dit jaar
kyonen kjonen verleden jaar
haru haroe lente
natsu natsoe zomer
aki akie herfst
fuyu foejoe winter
nichiy˘bi nietsjiejoobie zondag (lett. zon-dag)
getsuy˘bi getsjoobie maandag (lett. maan-dag)
kay˘bi kajoobie dinsdag (llett. vuurdag)
suiy˘bi soe-ie-joobie woensdag (lett. waterdag)
mokuy˘bi mookoejoobie donderdag (lett. houtdag)
kiny˘bi kinjoobi vrijdag (lett. gelddag)
doy˘bi dojoobie zaterdag (lett. gronddag)
ichigatsu ietsjiegatsoe januari (lett. maand een)
nigatsu niegatsoe februari (lett. maand twee etc.)
sangatsu sangatsoe maart
shigatsu sjiegatsoe april
gogatsu gogatsoe mei
rokugatsu rokoegatsoe juni
shichigatsu sjtsjiegatsoe juli
hachigatsu hatsjiegatsoe augustus
kugatsu koegatsoe september
jűgatsu dzjoegatsoe oktober
jűichigatsu dzjoe-ietsjiegatsoe november
jűnigatsu dzjoe-niegatsoe december
ichi/hitotsu ietsjie/hieto-tsoe 1
ni/futatsu nie-foeta-tsoe 2
san/mittsu san/miet-tsoe 3
iyon/shi/yottsu jon/sjie/jot-tsoe 4
go/itsutsu go/ietsoe-tsoe 5
roku/muttsu rokoe/moet-tsoe 6
shichi/nana/nanatsu sjietsjie/nana-tsoe 7
hachi/yattsu hatsjie/jat-tsoe 8
kyu/kokonotsu kjoe/kokono-tsoe 9
ju/to djoe/too 10
oranda oranda Nederland
orandago orandago Nederlands
berugi berugi Belgie
e~go wo hanashimasu ka? e~go wo hanasjimasu ka? spreek je Engels?
otearai ha doko desu ka? ootearaj wa doko des ka? waar is de WC? (lett. plaats om m'n handen te wassen)

Sta mij toe om te zeggen dat ook mijn Japans beperkt is tot mezelf behelpen. Deze lijst met veel gebruikelijke woorden en zinssneden zal een belangrijke leidraad zijn om je in Japan te redden. Mochten er specialisten onder onze lezers zijn welke in bovenstaande tekst grove fouten of onwaarheden zouden ontdekken gelieve mij dan te contacteren. [Contact e-mail]


www.dekoi.info - Instellen als startpagina.

Home  Adverteren  Info  Gebruiksvoorwaarden  Advisor  Help